Επικοινωνία με Πρακτική Άσκηση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Γενικές Πληροφορίες:       
info_placement@uoc.gr , placement@edu.uoc.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ρεθύμνου

  • Άννα-Μαρία Παυλάκι Μsc.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών-Ρέθυμνο
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 74100,Ρέθυμνο,Κρήτη
Tel +2831077709
e-mail: pavlaki@edu.uoc.gr

  • Μαρία Μάζη

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών-Ρέθυμνο
Πανεπιστημιούπολή Γάλλου 74100,Ρέθυμνο,Κρήτη
Tel +2831077958
e-mail: maria.mazi@edu.uoc.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ηρακλείου

  • Έλενα Χαριτάκη

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών- Ηράκλειο
Πανεπιστημιούπολη Βουτών 71003, Ηράκλειο, Κρήτη
Tel +2810393288
e-mail: paher@uoc.gr

Ιδρυματικά  Υπεύθυνος  Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης:

  • Δημήτριος Παπάζογλου,

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Υλικών

e-mail: dpapa@materials.uoc.gr