Σπουδές στο εξωτερικό

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για σπουδές πρώτου κύκλου (πτυχίο), δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακό δίπλωμα) και τρίτου κύκλου (διδακτορικές), σε χώρες του εξωτερικού.

Στη σελίδα θα προστίθενται σταδιακά νέες χώρες ενώ το περιεχόμενό τους θα εμπλουτίζεται και θα επικαιροποιείται.

Ειδικά για την Ευρώπη, πολύ χρήσιμες πληροφορίες θα βρείτε και στον  παρακάτω σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles_en

Θυμηθείτε: πριν ταξιδέψετε σε χώρα της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, φροντίστε να εκδώσετε Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης.

Αν έχετε κι εσείς κάποια πληροφορία που θα θέλατε να μοιραστείτε με τους συμφοιτητές σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο dasta@uoc.gr.