ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει ως βασικό σκοπό τη στήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων του στο σχεδιασμό των μελλοντικών τους σπουδών καθώς και την άμεση και αποτελεσματική σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

Λειτουργεί με ένα γραφείο στο Ρέθυμνο και δύο στο Ηράκλειο, όπου εξυπηρετούνται οι φοιτητές των Τμημάτων του Ρεθύμνου, της Σ.Θ.Τ.Ε. (Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών) και της Ιατρικής Σχολής αντίστοιχα.

Στις ιστοσελίδες μας θα βρείτε πληροφορίες για:

Ειδικά για τους φοιτητές/απόφοιτους της Ιατρικής Σχολής, το αντίστοιχο Γραφείο Διασύνδεσης έχει αναρτήσει σε χωριστή σελίδα (δείτε εδώ) εξειδικευμένες πληροφορίες που αφορούν στο αντικείμενο της Σχολής.