Προσλήψεις 12 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ στο Δήμο Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) άτομα στις παρακάτω ειδικότητες:

ΥΕ Διαμεσολαβητή (1 άτομο)
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (4 άτομα),
ΠΕ Ψυχολόγου (1 άτομο)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από 17/10/2020 και τελειώνει την 26/10/2020

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Επίσης ο Δήμος πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, έξι (6) επιπλέον άτομα στις παρακάτω ειδικότητες:

ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (2 άτομα)
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (3 άτομα)
ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ (1 άτομο)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από 17/10/2020 και τελειώνει την 26/10/2020.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.