Η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης συντονίζει και αναπτύσσει τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος που αφορούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών του. Με οδηγό την ισότητα ευκαιριών σε όλους χωρίς διακρίσεις, η Δομή αποτελεί τον πόλο σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας.

Αυτό το διάστημα, στο πλαίσιο της Δομής λειτουργούν:

το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, που υποστηρίζει  την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Π.Κ.. Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο, συμπληρώνοντας τις ακαδημαϊκές γνώσεις με εργασιακή εμπειρία. Μέσα από ένα ενιαίο πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες διαφορετικών Τμημάτων να αποκτήσουν μια πρώτη και άμεση επαφή  με το εργασιακό περιβάλλον. Η εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης είναι καθοριστική για την μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία, βοηθώντας τον ασκούμενο να επιλέξει την διαδρομή που πραγματικά τον εκφράζει.

το Γραφείο Διασύνδεσης, που  στηρίζει τους φοιτητές και αποφοίτους του Ιδρύματος στον προσανατολισμό και σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους καθώς και στη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Στις ιστοσελίδες του θα βρίσκετε πληροφορίες για:

  • Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα
  • Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό
  • Υποτροφίες
  • νέες Θέσεις Εργασίας
  • βοηθητικό υλικό για αναζήτηση εργασίας.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις μας και στο FaceBook:

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

There are no upcoming events.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ