Αναστολή των Πρακτικών Ασκήσεων με φυσική Παρουσία (ΦΕΚ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 )

Σας παραθέτουμε το υπ αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:  71342 ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στην οποία με σχετική ΚΥΑ καθορίζεται η λειτουργία της εκπαίδευσης των τριών εκπαιδευτικών βαθμίδων και ειδικότερα γίνεται λόγος για την αναστολή  των Πρακτικών Ασκήσεων στα ΑΕΙ με φυσική παρουσία.Ανακοίνωση Πρυτανείας για τη λειτουργία του Π.Κ. σύμφωνα με τα νέα μέτρα

Mε βάση την εκδοθείσα ΚΥΑ 69863/2020, ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4829/02-11-2020 θα ισχύουν τα εξής:

- Η εκπαιδευτική λειτουργία θα συνεχιστεί ηλεκτρονικά από απόσταση.

- Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, πλην των εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων του τελευταίου έτους του προγράμματος σπουδών του α΄κύκλου. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εργαστηρίων θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα.

- Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία.

- Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

- Απαγόρευση ημερίδων συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός του Πανεπιστημίου Κρήτης.

- Η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης θα γίνεται σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν για τους φορείς υποδοχής όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 69863/2020.

Αναλυτική Ανακοίνωση

ΚΥΑ 69863/2020

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ά κύκλου Πρακτικής Άσκησης 2020-2021 Τμήματος Ψυχολογίας

Το αρχείο της Πρόσκλησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης για το χρονικό διάστημα 01/11/2020 έως 15/12/2020 βρίσκεται εδώ.

Παρακάτω δείτε και τα σχετικά αρχεία που αφορούν στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο:

Έκτακτη ανακοίνωση για αφαίρεση δομής Π.Α.

Ανακοίνωση αρχικής τοποθέτησης φοιτητών Α’Κύκλος Π.Α.2020-2021

Ανακοίνωση τελικής επιλογής/τοποθέτησης Π.Α. Α” Κύκλου 2020-2021

Α” Π.Α. Κύκλος 2020-2021- Ανακοίνωση τελικής τοποθέτησης

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης – 2ος Κύκλος 2020-2021

Στα πλαίσια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για τον 2ο κύκλο διατίθενται είκοσι εννέα (36) θέσεις πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση καλούνται  να αποστείλουν την αίτησή τους μέχρι και 20/10/2020.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας ΧΕ 2020 2021 & Ενημερωτική Συνάντηση

Μικροάρθρο

Παρακαλούμε δείτε την Πρόσκληση που αφορά στη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Παράλληλα δείτε το σύνδεσμο μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η ενημερωτική συνάντηση για την Πρακτική Άσκηση της συγκεκριμένης περιόδου.

Νέα θέση εργασίας στην Algosystems SA_Junior Telecom and Network Technician

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το αντικείμενο της θέσης αναλυτικά εδώ.

Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά έως και το τέλος Νοεμβρίου στο hr@algosystems.gr.

 

ΦΕΚ 4/9/2020: Πώς θα λειτουργήσουν τα Πανεπιστήμια κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη λειτουργία των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

Όσον αφορά την πρακτική άσκηση των φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου διεξάγεται κανονικά σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του Υπουργείου Υγείας, που εφαρμόζονται στους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα όπου διεξάγεται η πρακτική άσκηση.

Αναλυτικά το ΦΕΚ.

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Οι ενδιαφερόμενοι για πρακτική άσκηση παρακαλούνται να κάνουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά και να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που θα βρουν στο σύνδεσμο https://forms.gle/uE45YifNatzjiky58 μέχρι και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020. Θα ακολουθήσει ενημερωτική τηλεδιάσκεψη. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα ανακοινωθεί με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Υπάρχουν 40 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (τρίμηνης) για την περίοδο 1η Δεκεμβρίου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Τονίζεται πως η αίτηση για Πρακτική Άσκηση γίνεται άπαξ και αφορά ολόκληρη την ακαδημαϊκή χρονιά. Μόνο, σε περίπτωση μη πλήρωσης των προσφερόμενων θέσεων, αναμένεται να υπάρξει καινούργια ανακοίνωση στις αρχές του 2021.

Διαβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τμήμα Υπολογιστών – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης – 1ος Κύκλος 2020-2021.

Στα πλαίσια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, έχουν διατεθεί τριάντα εννέα (39) θέσεις πρακτικής άσκησης από το Πανεπιστήμιο στο Τμήμα για τη χρονική περίοδο από 1/11/2020 έως 31/10/2021. Παρακαλούμε οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση μέσα σ’ αυτήν την χρονική περίοδο να αποστείλουν την αίτησή τους μέχρι και 14/9/2020.

Μπορείτε να δείτε την σχετική ανακοίνωση για συμμετοχή των φοιτητών στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης-1ος Κύκλος

εδώ.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. θα γίνει παρουσίαση του προγράμματος πρακτικής άσκησης του Τμήματος από την κα Παναγιώτα Φατούρου, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος.

Καλούνται οι φοιτητές, που σκοπεύουν να υποβάλλουν αίτηση για πρακτική άσκηση το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, να παρακολουθήσουν την παρουσίαση αυτή, μέσω Ζοοm στο σύνδεσμο: https://zoom.us/j/91322844603?pwd=ZEp0Vk9GSXBuVlhsNURoQTdzY3hoQT09