Έκτακτα μέτρα προστασίας από 7/12/2020 έως και 14/12/2020

Σας ενημερώνουμε για την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 που αφορά τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID -  19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00.

 

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών_Έναρξη αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ_2ος Κύκλος

Στα πλαίσια της κατεύθυνσης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από τους ίδιους τους Φορείς (και όχι από δημόσιους πόρους), διατίθενται 18 θέσεις πρακτικής άσκησης που μπορούν να ξεκινήσουν τη
χρονική περίοδο από 1/3/2021 έως 31/10/2021. Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση σ’ αυτήν την χρονική περίοδο καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους μέχρι και τις 21/12/2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Ανακοίνωση Τμήματος εδώ.

Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων έως και 7/12/2020

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 76629/28.11.2020, η ισχύς των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού παρατείνεται έως και τις 7/12/2020.

Αναστολή των Πρακτικών Ασκήσεων με φυσική Παρουσία (ΦΕΚ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 )

Σας παραθέτουμε το υπ αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:  71342 ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στην οποία με σχετική ΚΥΑ καθορίζεται η λειτουργία της εκπαίδευσης των τριών εκπαιδευτικών βαθμίδων και ειδικότερα γίνεται λόγος για την αναστολή  των Πρακτικών Ασκήσεων στα ΑΕΙ με φυσική παρουσία.Ανακοίνωση Πρυτανείας για τη λειτουργία του Π.Κ. σύμφωνα με τα νέα μέτρα

Mε βάση την εκδοθείσα ΚΥΑ 69863/2020, ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4829/02-11-2020 θα ισχύουν τα εξής:

- Η εκπαιδευτική λειτουργία θα συνεχιστεί ηλεκτρονικά από απόσταση.

- Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, πλην των εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων του τελευταίου έτους του προγράμματος σπουδών του α΄κύκλου. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εργαστηρίων θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα.

- Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία.

- Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

- Απαγόρευση ημερίδων συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός του Πανεπιστημίου Κρήτης.

- Η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης θα γίνεται σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν για τους φορείς υποδοχής όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 69863/2020.

Αναλυτική Ανακοίνωση

ΚΥΑ 69863/2020

 

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών_Οριστικά Αποτελέσματα ΠΑ_2ου κύκλου_2020-2021

Ανακοινώθηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης 2ου Κύκλου του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του Τμήματος εδώ.

Τμήμα Μαθημ. & Εφαρμ. Μαθηματικών_Οριστικά Αποτελέσματα ΠΑ_2020-2021

Δείτε τον τελικό πίνακα επιλογής και κατάταξης αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι Την Πέμπτη 29/10/2020, 12:00-13:00, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση/ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση μέσω της πλατφόρμας Zoom στο σύνδεσμο https://zoom.us/j/91956679808?pwd=VmJzd240SEFsamcwZEhKaENndTg3Zz09,

Meeting ID: 919 5667 9808, Passcode: 436084.

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών_Προσωρινά Αποτελέσματα ΠΑ_2ου κύκλου_2020-2021

Ανακοινώθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης 2ου Κύκλου του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του Τμήματος εδώ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε δικαίωμα κατάθεσης ένστασης εντός 7 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα, 2/11/2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την ένστασή τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος (ugram@csd.uoc.gr), από την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο csd.uoc.gr. Εναλλακτικά, η ένσταση μπορεί να υποβληθεί στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως. Η Γραμματεία θα επιβεβαιώσει ηλεκτρονικά την παραλαβή της αίτησης παρέχοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοιτητών Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκ/σης ΧΕ 2020-2021 για συμμετοχή στη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση ΔΠΑ 100

Το αρχείο της Πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.