Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από 11/1/2021 έως και 18/1/2021

Σας ενημερώνουμε για την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293 που αφορά τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID -  19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

 

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών- Πρακτικό Επιλογής φοιτητών/τριών για τις περιόδους 1/3/2021-31/5/2021 & 1/7/2021-30/9/2021 – Προσωρινά αποτελέσματα

Δείτε το πρακτικό επιλογής φοιτητών/ τριών για τις περιόδους 1/3/2021-21/5/2021 & 1/7/2021-31/9/2021-  Προσωρινά Αποτελέσματα.

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις έως και 5 ημέρες μετά την ημερομηνία ανάρτησης του πρακτικού επιλογής, στο email της πρακτικής άσκησης (askisi@fks.uoc.gr).

 

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00

Σας ενημερώνουμε για την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 608 τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.2/ 2.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.»

 

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00

Σας ενημερώνουμε για την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189  που αφορά τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

 

 

Έκτακτα μέτρα προστασίας από 7/12/2020 έως και 14/12/2020

Σας ενημερώνουμε για την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 που αφορά τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID -  19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00.

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων της Πρακτικής  Άσκησης του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών.

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών_Έναρξη αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ_2ος Κύκλος

Στα πλαίσια της κατεύθυνσης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από τους ίδιους τους Φορείς (και όχι από δημόσιους πόρους), διατίθενται 18 θέσεις πρακτικής άσκησης που μπορούν να ξεκινήσουν τη
χρονική περίοδο από 1/3/2021 έως 31/10/2021. Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση σ’ αυτήν την χρονική περίοδο καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους μέχρι και τις 21/12/2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Ανακοίνωση Τμήματος εδώ.

Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων έως και 7/12/2020

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 76629/28.11.2020, η ισχύς των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού παρατείνεται έως και τις 7/12/2020.

Αναστολή των Πρακτικών Ασκήσεων με φυσική Παρουσία (ΦΕΚ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 )

Σας παραθέτουμε το υπ αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:  71342 ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στην οποία με σχετική ΚΥΑ καθορίζεται η λειτουργία της εκπαίδευσης των τριών εκπαιδευτικών βαθμίδων και ειδικότερα γίνεται λόγος για την αναστολή  των Πρακτικών Ασκήσεων στα ΑΕΙ με φυσική παρουσία.Ανακοίνωση Πρυτανείας για τη λειτουργία του Π.Κ. σύμφωνα με τα νέα μέτρα

Mε βάση την εκδοθείσα ΚΥΑ 69863/2020, ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4829/02-11-2020 θα ισχύουν τα εξής:

- Η εκπαιδευτική λειτουργία θα συνεχιστεί ηλεκτρονικά από απόσταση.

- Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, πλην των εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων του τελευταίου έτους του προγράμματος σπουδών του α΄κύκλου. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εργαστηρίων θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα.

- Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία.

- Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

- Απαγόρευση ημερίδων συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός του Πανεπιστημίου Κρήτης.

- Η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης θα γίνεται σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν για τους φορείς υποδοχής όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 69863/2020.

Αναλυτική Ανακοίνωση

ΚΥΑ 69863/2020