Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 ως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου και ώρα 6:00.

Σας ενημερώνουμε για το ΦΕΚ 648/ 20-2-2021 – Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969  που αφορά τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 ως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου και ώρα 6:00.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.