Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκ/σης ΔΠΑ 100

Σας παραθέτουμε  την Πρόσκληση και τους φορείς για Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Προσχολικής Εκ/σης Πανεπιστημίου Κρήτης που υλοποιείται στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» & «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» για το  χρονικό διάστημα Απρίλιος Μάιος 2021.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.