Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης – 2ος Κύκλος 2020-2021

Στα πλαίσια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για τον 2ο κύκλο διατίθενται είκοσι εννέα (36) θέσεις πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση καλούνται  να αποστείλουν την αίτησή τους μέχρι και 20/10/2020.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.