Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πληροφορίες  :

Επιστημονικά Υπεύθυνος : Γεώργιος Τσιώτας,  Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2831077412
Fax28310 77416
E-mail: tsiotas@uoc.gr

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών: Ιστοσελίδα

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος με Αρ. Πρωτ. 324/17.02.2016

Οι  προϋποθέσεις  αναθεωρήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αρ. Πρωτ. 364/26.03.2020