Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Πληροφορίες :

Επιστημονικά Υπεύθυνη : Γεωργία Καραλή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 2810-393729
E-mail: gkarali@uoc.gr
Γραφείο: Δ336

και

Επιστημονικά Υπεύθυνος (Αναπληρωτής): Κομηνέας Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2810-393732
E-mail: komineas@uoc.gr

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών: Iστοσελίδα

Κριτήρια Επιλογής  Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος με Αρ. Πρωτ. 127/10.07.2018