Τμήμα Βιολογίας

Πληροφορίες :

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Εμμανουήλ Λαδουκάκης, Επίκουρος Καθηγητής,
Τηλέφωνο
: 2810394067,
E-mail
:  ladoukakis@uoc.gr

Γραμματεία Π.Α. :  Τζοβάνα Βλατάκη,
Τηλέφωνο
: 2810394409,
Fax
: 2810394404,
E-mail
:  tvlataki@uoc.gr
Ώρες λειτουργίας
: καθημερινά 10:00πμ-14:00μμ

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Βιολογίας  : Ιστοσελίδα

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Βιολογίας

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος με Ημερομηνία 13.07.2018