Εκδήλωση για την Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Την Παρασκευή 24/4, στο Αμφιθέατρο Α του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, κατά το διάστημα 10πμ-12μμ, η καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κυρία Κατερίνα Πραματάρη θα μιλήσει για την Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα και θα παρουσιάσει το πλαίσιο του διαγωνισμού Ennovation (διεθνής διαγωνισμός ψηφιακής καινοτομίας και νέας επιχειρηματικότητας στο ηλεκτρονικό επιχειρείν).
Η συμμετοχή σε αυτή την εκδήλωση θα σας δώσει τη δυνατότητα να μάθετε περισσότερα σε αυτό το θέμα και τις δυνατότητες που προσφέρονται.

2οs Διαγωνισμός Καινοτομικών Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014)

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης που υποστηρίζεται  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας (με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) διοργανώνει Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στόχος του διαγωνισμού ήταν η  ανάδειξη της δημιουργικότητας των φοιτητών/φοιτητριών στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, με προτάσεις για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του σύγχρονου επιχειρείν.

Ποιος/Ποια μπορεί να διαγωνιστεί;

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είναι εγγεγραμμένοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Τι πρέπει να κάνετε:

Παρουσιάστε την καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα σας και εκπονήστε το επιχειρηματικό της σχέδιο καλύπτοντας τις ενότητες που παρουσιάζονται στην φόρμα υποβολής.

Η υποβολή της συμμετοχής σας πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 17:00 στις 20 Μαίου 2014.

Συμπεριλάβετε το όνομά και τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) σας , τον αριθμό τηλεφώνου, το Τμήμα σας, το έτος σπουδών, τον αριθμό τηλεφώνου σας και την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail).

Μπορείτε να διαγωνιστείτε ατομικά ή σε ομάδες των 3 ατόμων (μέγιστος αριθμός).

Για τους 3 πρώτους νικητές προβλέπονται βραβεία.  .

Τα κριτήρια αξιολόγησης των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική περιοχή http://dasta.uoc.gr/idea_competition 2014

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες παρακολουθούν τα μαθήματα επιχειρηματικότητας ΗΥ407 και ΔΑΕΟ200 και εκπονούν επιχειρηματικά σχέδια στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν φόρμα υποβολής. Τα επιχειρηματικά τους σχέδια θα συμπεριληφθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

Όσες επιχειρηματικές ιδέες και σχέδια εμπίπτουν στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ( περισσότερα για την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10027&langId=el ) θα θεωρηθούν προς επιλογή στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, (στο πλαίσιο Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: ένα εργαλείο για την τοπική ανάπτυξη και για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και των κοινωνικών αναγκών» – ο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί  στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 10 και 11 Ιουνίου 2014, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας).

Τι πρέπει να περιλαμβάνει το κείμενο της υποβολής της καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας και σχεδίου σας:

Συμπληρώστε όσα απαιτούνται στη φόρμα υποβολής που είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ (http://dasta.uoc.gr/idea_competition 2014/template2014).

Πως θα υποβάλλετε την ιδέα σας:

1. Συμπληρώστε τη φόρμα υποβολής και αποθηκεύσετε το αρχείο σας ως WORD ή PDF με filename (λατινικοί χαρακτήρες μόνο) όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο παράδειγμα:
LASTNAME.AM (π.χ. Papadopoulos.CSD12345)

2. Υποβάλλετε το αρχείο σας (ως WORD ή PDF) ηλεκτρονικά.

(Όλοι οι φοιτητές οι οποίοι μπορούν να κάνουν Login στο eudoxos μπορούν να κάνουν Login και στο ΔΑΣΤΑ και να μεταφερθούν στην Ιστοσελίδα της  ΜΟΚΕ. Μέσω αυτής της Ιστοσελίδας και επιλέγοντας  το μενού Διαχείριση μπορούν να υποβάλλουν το αρχείο με την επιχειρηματική τους ιδέα.
Οι φοιτητές οφείλουν να κάνουν  login με τα στοιχεία τους, τότε μόνο  μπορούν να κάνουν υποβολή της ιδέας τους (επιτρέπεται «Μία» Ιδέα, σε αντίθετη περίπτωση  εμφανίζεται  προειδοποιητικό μήνυμα ) χρησιμοποιώντας  την ειδική  φόρμα  επιλέγοντας από την οριζόντια μπάρα το Διαχείριση που βρίσκεται στα δεξιά (φαίνεται αφού κάνουν Login).
Έπειτα πηγαίνουν στο μενού Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας -> Καταχώριση Ιδέας όπου μέσω της σχετικής φόρμας συμπληρώνοντας μόνο τηλέφωνο και ανεβάζοντας το αρχείο, μπορούν να υποβάλουν την ιδέα τους.)

Παρακαλούμε δείτε τα  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Η Agro-Know Technologies, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και ο Θαλασσόκοσμος (Cretaquarium) διοργανώνουν στις 1 και 2 Ιουλίου 2013 το πρώτο Blue Hackathon

Η Agro-Know Technologies σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και τον Θαλασσόκοσμο (Cretaquarium) διοργανώνουν στις 1 και 2  Ιουλίου 2013 το πρώτο Blue Hackathon, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το Blue Hackathon 2013, θα φέρει κοντά προγραμματιστές, επιστήμονες του περιβάλλοντος, σχεδιαστές, αλλά και επιστήμονες άλλων συναφών κλάδων που θα χρησιμοποιήσουν ανοικτά δεδομένα από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για να παράξουν καινοτόμες λύσεις λογισμικού σχετικές με:

  • Τις ανάγκες των επιστημόνων και ερευνητών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αναφορικά με την αξιοποίηση περιβαλλοντικών και βιβλιογραφικών δεδομένων και μετρήσεων,
  • Τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επισκεπτών του Θαλασσόκοσμου σε συνεργασία με παιδαγωγούς για την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα

Το Blue Hackathon θα διαρκέσει για 2 ημέρες. Την πρώτη μέρα
(1 Ιουλίου) θα πραγματοποιηθεί η έναρξη των εργασιών στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., όπου θα λάβουν χώρα ομιλίες από χρήστες περιβαλλοντικών δεδομένων, τόσο ερευνητές όσο και παιδαγωγούς. Μετά το πέρας των ομιλιών, οι συμμετέχοντες θα σχηματίσουν μεγάλες ομάδες οι οποίες θα εργαστούν πάνω στην εξεύρεση ιδεών για καινοτόμες εφαρμογές λογισμικού με στόχο την κάλυψη των αναγκών των χρηστών. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, θα ξεκινήσει ο μαραθώνιος προγραμματισμού ο οποίος θα διαρκέσει 24 ώρες, ως τη δεύτερη μέρα της διοργάνωσης (2 Ιουλίου). Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα γίνουν οι παρουσιάσεις των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν οι καλύτερες από αυτές θα βραβευτούν με βάση την ψηφοφορία επιτροπής ειδικών αλλά και του κοινού.

Περισσότερες πληροφορίες για το Blue Hackathon της Κρήτης, υπάρχουν διαθέσιμες εδώ: http://wiki.agroknow.gr/agroknow/index.php/BlueHackathon2013

Μπορείτε να εγγραφείτε στο event στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://bluehackathon2013.eventbrite.com/

Με την υποστήριξη της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων iMarine, ViBRANT, agINFRA και Natural Europe.

 

Ανακοίνωση Μονάδα Καινοτομίας

Στατιστικά στοιχεία ΜΟΚΕ 2011-2012

 

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, περισσότεροι από 350 φοιτητές ενεγράφησαν στα μαθήματα ΗΥ404 και ΟΔΕΟ180 (τα μαθήματα αυτά είναι «ανοικτά» στους φοιτητές του 3ου και 4ου χρόνου σπουδών). Στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου (ΗΥ407, ΔΑΕΟ200), περισσότεροι από 70 φοιτητές (σε περισσότερες από 30 ομάδες) εκπόνησαν επιχειρηματικά σχέδια και πρωτότυπα.

 

Βραβείο σε φοιτητή του Πανεπιστημίου Κρήτης


Τον Νοέμβριο 2011, ο φοιτητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Παναγιώτης Λιονάκης, κέρδισε το 2ο βραβείο στον Διαγωνισμό WeGov Awards 2011 για Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα  (http://www.iocenter.eu/news–events/events/open-data-day.aspx).

 

Εσπερίδα και διαδραστικό εργαστήριο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την επιχειρηματικότητα στο Πάνορμο (18 Μαίου 2012)


Κατά τη διάρκεια της εσπερίδας παρουσιάσθηκαν καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές σε σχολεία με έμφαση στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών, καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για το ευρύ κοινό. Ακολούθησε συζήτηση με τους νέους επιχειρηματίες της περιοχής και τους τοπικούς φορείς για θέματα ενίσχυσης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με έμφαση σε θέματα αντιμετώπισης των προβλημάτων, χρήσης νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εκπαίδευσης, και «καλών πρακτικών».

Στη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες και τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έργου Rural Inclusion [CIP (ICT PSP) που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2009] που στόχο έχει τη μείωση του διοικητικού κόστους των μικρών επιχειρήσεων των αγροτικών περιοχών. Το Έργο αυτό προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την απλοποίηση των διαδικασιών εκμαίευσης πληροφοριών σημαντικών για την επιχείρηση.

Το εργαστήριο οργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του CIP – ICT PSP, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού έργου CIP – ICT PSP Rural Inclusion (http://www.rural-inclusion.eu), τοπικών φορέων, της Ελληνογερμανικής Αγωγής, του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), και της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης,

Βραβεία κατά της κρίσης

Τον Νοέμβριο 2011, ο φοιτητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Παναγιώτης Λιονάκης, κέρδισε το 2ο βραβείο στον Διαγωνισμό WeGov Awards 2011 για Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα  (http://www.iocenter.eu/news–events/events/open-data-day.aspx).

Στατιστικά

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, περισσότεροι από 350 φοιτητές ενεγράφησαν στα μαθήματα ΗΥ404 και ΟΔΕΟ180 (τα μαθήματα αυτά είναι «ανοικτά» στους φοιτητές του 3ου και 4ου χρόνου σπουδών). Στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου (ΗΥ407, ΔΑΕΟ200), περισσότεροι από 70 φοιτητές (σε περισσότερες από 30 ομάδες) εκπόνησαν επιχειρηματικά σχέδια και πρωτότυπα.

Επιχειρηματικότητα

 

Η Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών είναι υπηρεσία που προσφέρεται μέσω της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν μια δική τους επιχείρηση, να εξετάσουν την επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση ως μια εφικτή και ρεαλιστική εναλλακτική δυνατότητα σταδιοδρομίας ή απλά να συζητήσουν για τις προοπτικές μιας επιχειρηματικής ιδέας.

Βασικός στόχος του προγράμματος και αποστολή των Συμβούλων Επιχειρηματικότητας είναι:

  • Η στήριξη επιχειρηματικών ιδεών
  • Η προώθηση της αυτό-απασχόλησης και της επιχειρηματικής δράσης
  • Και γενικότερα η καλλιέργεια πνεύματος επιχειρηματικότητας, δημιουργικότητας, καινοτομίας και αυτενέργειας