ΓΔ-Αρχική

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει ως βασικό σκοπό τη στήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων του στο σχεδιασμό των μελλοντικών τους σπουδών καθώς και την άμεση και αποτελεσματική σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

Στις υπηρεσίες του συμπεριλαμβάνονται η ενημέρωση και πληροφόρηση των φοιτητών για Θέσεις Εργασίας, Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες, καθώς και η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Λειτουργεί με ένα γραφείο στο Ρέθυμνο και δύο στο Ηράκλειο, όπου εξυπηρετούνται οι φοιτητές των Τμημάτων του Ρεθύμνου, της Σ.Θ.Τ.Ε. (βλ. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών) και της Ιατρικής Σχολής αντίστοιχα.