Σειρά διαλέξεων από Στελέχη Δημοσίων Οργανισμών & Επιχειρήσεων | Π.Κ. – Ηράκλειο

Στο στο πλαίσιο του διατμηματικού μαθήματος «Καινοτομία & Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ηράκλειο μια σειρά διαλέξεων από στελέχη Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

Ο ομιλίες απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Θετικών & Τεχνολογικων Επιστημών.

Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα: εδώ.

Δείτε το Πρόγραμμα των διαλέξεων: εδώ.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί σειρά αντίστοιχων διαλέξεων και στο πλαίσιο του μαθήματος «Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διανοητική Ιδιοκτησία» – θα αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση μόλις οριστικοποιηθεί το σχετικό Πρόγραμμα.