Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας ΧΕ 2020 2021 & Ενημερωτική Συνάντηση

Παρακαλούμε δείτε την Πρόσκληση που αφορά στη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Παράλληλα δείτε το σύνδεσμο μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η ενημερωτική συνάντηση για την Πρακτική Άσκηση της συγκεκριμένης περιόδου.

Νέα θέση εργασίας στην Algosystems SA_Junior Telecom and Network Technician

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το αντικείμενο της θέσης αναλυτικά εδώ.

Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά έως και το τέλος Νοεμβρίου στο hr@algosystems.gr.

 

ΦΕΚ 4/9/2020: Πώς θα λειτουργήσουν τα Πανεπιστήμια κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη λειτουργία των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

Όσον αφορά την πρακτική άσκηση των φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου διεξάγεται κανονικά σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του Υπουργείου Υγείας, που εφαρμόζονται στους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα όπου διεξάγεται η πρακτική άσκηση.

Αναλυτικά το ΦΕΚ.

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Οι ενδιαφερόμενοι για πρακτική άσκηση παρακαλούνται να κάνουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά και να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που θα βρουν στο σύνδεσμο https://forms.gle/uE45YifNatzjiky58 μέχρι και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020. Θα ακολουθήσει ενημερωτική τηλεδιάσκεψη. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα ανακοινωθεί με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Υπάρχουν 40 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (τρίμηνης) για την περίοδο 1η Δεκεμβρίου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Τονίζεται πως η αίτηση για Πρακτική Άσκηση γίνεται άπαξ και αφορά ολόκληρη την ακαδημαϊκή χρονιά. Μόνο, σε περίπτωση μη πλήρωσης των προσφερόμενων θέσεων, αναμένεται να υπάρξει καινούργια ανακοίνωση στις αρχές του 2021.

Διαβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τμήμα Υπολογιστών – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης – 1ος Κύκλος 2020-2021.

Στα πλαίσια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, έχουν διατεθεί τριάντα εννέα (39) θέσεις πρακτικής άσκησης από το Πανεπιστήμιο στο Τμήμα για τη χρονική περίοδο από 1/11/2020 έως 31/10/2021. Παρακαλούμε οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση μέσα σ’ αυτήν την χρονική περίοδο να αποστείλουν την αίτησή τους μέχρι και 14/9/2020.

Μπορείτε να δείτε την σχετική ανακοίνωση για συμμετοχή των φοιτητών στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης-1ος Κύκλος

εδώ.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. θα γίνει παρουσίαση του προγράμματος πρακτικής άσκησης του Τμήματος από την κα Παναγιώτα Φατούρου, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος.

Καλούνται οι φοιτητές, που σκοπεύουν να υποβάλλουν αίτηση για πρακτική άσκηση το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, να παρακολουθήσουν την παρουσίαση αυτή, μέσω Ζοοm στο σύνδεσμο: https://zoom.us/j/91322844603?pwd=ZEp0Vk9GSXBuVlhsNURoQTdzY3hoQT09

 

Μερική άρση αναστολής Πρακτικής Άσκησης

Επιλεγμένα

Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Δείτε αναλυτικά  την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 στο ΦΕΚ 1699/Β/5-5-2020

Τμήμα Υπολογιστών – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης – 3ος Κύκλος 2019-2020

Παρακαλούμε δείτε την σχετική ανακοίνωση για συμμετοχή των φοιτητών στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης-3ος Κύκλος εδώ

Αναστολή διεξαγωγής Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών

Επιλεγμένα

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η αναστολή διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών επ΄ αόριστον.  Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης θα ξεκινήσει μόνο μετά από σχετική οδηγία επανέναρξης  από το Υπουργείο Παιδείας.

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών-Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 6/4/2020-2ος Κύκλος εκτός ΕΣΠΑ

Στα πλαίσια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από τους ίδιους τους Φορείς (και όχι από δημόσιους πόρους), διατίθενται 25 θέσεις πρακτικής άσκησης που μπορούν να ξεκινήσουν τη χρονική περίοδο από 1/5/2020 έως 31/10/2020. Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση σ’ αυτήν τη χρονική περίοδο καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους μέχρι και τις 6/4/2020.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τμήματος για Παράταση

Απαγόρευση διεξαγωγής Πρακτικών Ασκήσεων έως 10.4.2020

Επιλεγμένα

Σας ενημερώνουμε για την νέα απόφαση με την οποία απαγορεύεται προσωρινά η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020.

 Δείτε αναλυτικά την υπ” αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21-3-2020 ΚΥΑ.