Μερική άρση αναστολής Πρακτικής Άσκησης

Επιλεγμένα

Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Δείτε αναλυτικά  την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 στο ΦΕΚ 1699/Β/5-5-2020

Μερική άρση αναστολής της Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Δείτε αναλυτικά  την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 στο ΦΕΚ 1699/Β/5-5-2020

Αναστολή διεξαγωγής Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών

Επιλεγμένα

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η αναστολή διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών επ΄ αόριστον.  Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης θα ξεκινήσει μόνο μετά από σχετική οδηγία επανέναρξης  από το Υπουργείο Παιδείας.

Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης να  παρευρεθούν στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020, ώρα 10:30 στην Αίθουσα 6.

Η επιστημονικά υπεύθυνη

Β. Τσούρτου

Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση να προσέλθουν στην Ενημερωτική Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:30 στην Αίθουσα 5.

Η επιστημονικά υπεύθυνη
Β. Τσούρτου

Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Φιλολογίας

Την Πέμπτη 28/11/2019, στις 11:00 στην αίθουσα 11, θα γίνει μία πρώτη ενημερωτική συνάντηση για τους ενδιαφερόμενους-ες φοιτητές-τριες του Τμήματος Φιλολογίας για την Πρακτική Άσκηση κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

 

Την Πέμπτη 5/12/2019, επίσης στις 11:30 στην ίδια αίθουσα, θα γίνει μία δεύτερη ενημερωτική συνάντηση για τους ενδιαφερόμενους-ες φοιτητές-τριες του Τμήματος Φιλολογίας για την Πρακτική Άσκηση κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

 

Από τον επιστημονικά υπεύθυνο της Π.Α. στο Τμήμα Φιλολογίας,

Μανόλη Σ. Πατεδάκη

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ψυχολογίας

Παρακαλούμε τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί για Πρακτική Άσκηση κατά το διάστημα 01/11/19 – 15/12/19 να είναι παρόντες στη συντονιστική ενημερωτική συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 23/10/19 στις 12:00 στην αίθουσα ΣΚΕ Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη καθώς θα δοθούν διευκρινήσεις και οδηγίες για σημαντικά ακαδημαϊκά και διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με την Πρακτική Άσκηση.

                                     Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση ενημέρωσης φοιτητών/τριών για συμμετοχή στη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση ΔΠΑ 100

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση (ΔΠΑ 100), καλούνται σε ενημερωτική συνάντηση την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 17:30 στην Αίθουσα Καλλιτεχνικών.

                                                                    Β. Οικονομίδης                                                                          Αναπληρωτής Καθηγητής        

                                                               Επιστημονικά Υπεύθυνος

                                                   Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Καλούνται οι φοιτητές/ τριες που έχουν επιλεγεί για την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ του Τμήματος, σε ενημερωτική συνάντηση σήμερα 16 Μαΐου και ώρα 11:30 στην αίθουσα ΠΕ3.

 

Η Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης

Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Οι φοιτητές που επελέγησαν για να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση κατά την περίοδο Ιούλιο – Σεπτέμβριο 2019 καλούνται σε συνάντηση με την επιστημονική υπεύθυνη και την υπεύθυνη γραφείου Πρακτικής Άσκησης, την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 και ώρα 10:30 π.μ. στο γραφείο της διδάσκουσας Β. Τσούρτου (γραφείο 8, ισόγειο, στο κτίριο του τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, έναντι της γραμματείας του τμήματος ΦΚΣ) προκειμένου να γίνει ενημέρωση σχετικά με τους φορείς όπου μπορούν να ενταχθούν.

Η επιστημονική υπεύθυνη

Β. Τσούρτου

Κατηγορίες: Νέα