Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας ΧΕ 2020 2021 & Ενημερωτική Συνάντηση

Παρακαλούμε δείτε την Πρόσκληση που αφορά στη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Παράλληλα δείτε το σύνδεσμο μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η ενημερωτική συνάντηση για την Πρακτική Άσκηση της συγκεκριμένης περιόδου.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.