Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους

Προς δική σας ενημέρωση παρακαλούμε να διαβάσετε το σχετικό αρχείο που αφορά στα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού covid-19  στα Ανώτατα Ιδρύματα.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.