Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης 2018-2019

Παρακαλούμε δείτε την σχετική ανακοίνωση για συμμετοχή των φοιτητών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών εδώ

Τα σχόλια έχουν κλείσει.