Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πληροφορίες  :

Επιστημονικά Υπεύθυνος : Τσερκέζος Δικαίος, Καθηγητής
Τηλέφωνο:  28310 77415
Fax: 28310 77416
E-mail: tserkez(ΑΤ)econ.soc.uoc.gr

Διαχειρίστρια: Καλογεράκη Ελένη
Tηλέφωνο:2831-077406,